Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[cílem je bezpečnost] [technické řešení] [financování]
[právní aspekty]

Bezpečná města - technické řešení

Podrobný záznam přestupku


Měřící zařízení monitoruje 24 hodin denně provoz na vybrané křižovatce či jiném dopravně problematickém místě. Pokud dojde k překročení povolené rychlosti či průjezdu křižovatky na červené světlo, zařízení obrazově zdokumentuje dotyčné vozidlo a pořídí digitální záznam měření.

 

Výhodou měřících zařízení je nejen jejich nepřetržitá pohotovost, ale také fakt, že dokážou pořídit plnohodnotný digitální záznam měření i u vozidla jedoucího velmi vysokou rychlostí – to vše bez rizika, že by změření a zdokumentování takto závažného porušení dopravních předpisů bylo jakkoliv riskantní.

 

Měřící zařízení jsou dodávána ve dvou základních variantách – stacionární a mobilní. Stacionární měřící zařízení je pevně instalováno na jednom místě, na kterém provádí nepřetržité měření. Naproti tomu mobilní zařízení je umístěno ve vozidle a lze s ním podle potřeby přejíždět na různá vytipovaná dopravně nebezpečná místa.

 

Systém správy dopravních přestupků ulehčuje práci úředníkům

 

Digitální záznam měření pořízený měřícím zařízením v momentě překročení povolené rychlosti či průjezdu křižovatkou na červenou je přenesen ke zpracování do systému správy dopravních přestupků (SDP), který z něj vytvoří autorizovaný „Doklad o úředním měření“.

 

Vytvořený elektronický protokol obsahuje fotografii vozidla v okamžiku spáchání přestupku, zvětšeninu registrační značky vozidla a fotografii řidiče v dostatečném rozlišení. SDP podporuje proces zpracování přestupku správními orgány a využívá přitom možností propojení s dalšími informačními systémy – např. s registrem vozidel, spisovou službou nebo účetním systémem obce.

 

Systém SDP je plně přizpůsoben úřední práci s agendou dopravních přestupků a předává autorizovaným pracovníkům správního orgánu úřadu obce s rozšířenou působností podklady pro rozhodnutí o zahájení blokového, přestupkového nebo správního řízení. SDP dokáže sledovat a vytvářet dokumentaci k celému průběhu řízení a zároveň vést přehledně agendu velkého množství jednotlivých přestupků.

 

K připojení do SDP a práci s digitálními záznamy přestupků a zabezpečenými databázemi stačí na straně příslušného úřadu běžný počítač připojený k internetu. Autorizovaný úředník poté vstupuje do systému přes standardní webové rozhraní, které je přehledné a snadno ovladatelné. Veškerá komunikace se systémem je z hlediska zabezpečení a ochrany osobních údajů plně zajištěna a probíhá přes šifrované spojení.

 

Dodavatelé technického řešení

 

Bezpečná města jsou společným projektem firem Czech Radar a.s. jako dodavatele technického řešení a ICZ a.s. dodavatele programového řešení a systémového integrátora.