Bezpečná města | bezpecnamesta.cz

 


Nadace BESIP podporuje projekt Bezpečná města

 


 Národní síť Zdravých měst ČR partnerem projektu Bezpečná města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[cílem je bezpečnost] [technické řešení] [financování]
[právní aspekty]

Bezpečná města - financování

 

Městům a obcím je instalace měřícího zařízení a systému SDP poskytována formou pronájmu pro potřeby Městské policie. Při tomto způsobu pořízení odpadá nutnost vysoké počáteční investice na nákup měřícího zařízení, jehož cena se (v případě stálého měřícího zařízení) běžně pohybuje v řádech miliónů korun. Výše pronájmu je stanovena jako určitý procentní podíl z částek, vymožených od neukázněných řidičů zachycených tímto zařízením. Projekt je díky tomu samofinancovatelný, obec má jistotu, že pronájem dokáže pokrýt z vybraných pokut. Součástí dodávky je informační systém pro zpracování přestupků a administrativně-právní pomoc. Technické zařízení zůstává majetkem soukromé firmy.

 

Rozhodne-li se město či obec k zavedení systému měřících zařízení a správy dopravních přestupků v rámci projektu Bezpečná města, stačí jen vytipovat nejnebezpečnější místa na lokálních komunikacích, nechat nainstalovat příslušná zařízení a zaškolit pracovníky správního úřadu k používání systému správy dopravních přestupků, který zjednoduší a zefektivní práci úředníků podílejících se na správním řízení. Nejdůležitějším přínosem je však zvýšení bezpečnosti.